Skowieszyn

Sołectwo Skowieszyn

Sołtys Marcin Zatorski