Opoka

Sołectwo Opoka

Sołtys Katarzyna Jarzyna

tel.: 605 098 344