Nowy Pożóg

Sołectwo Nowy Pożóg

Sołtys Waldemar Kopiński