1 października 2020

Rozporządzenie nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 września 2020r. oraz Rozporządzenie nr 45 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 września 2020r.

ROZPORZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 września 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY LUBELSKIEGO zmieniające rozporządzenie Nr 42 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego