23 września 2020

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Końskowola na lata 2020-2035”

W dniach od 08.09.2020r., do 22.09.2020r., odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Końskowola na lata 2020-2035”.

Dokument został poddany konsultacjom zgodnie z Zarządzeniem nr 33.1/UG/2020 Wójta Gminy Końskowola z dnia 31.08.2020r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Końskowola      na lata 2020-2035”.

Informacja o konsultacjach wraz z dokumentem objętym konsultacjami, została zamieszczona na stronie internetowej www.konskowola.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowego dokumentu.

 

Stanisław Gołębiowski

/-/Wójt Gminy Końskowola