9 kwietnia 2019

PUNKT PORAD I KONSULTACJI

 

Od 01.04.2019 r. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli przy ul. Lubelskiej 81A utworzono Punkt Porad i Konsultacji .

Punkt powstał w ramach realizacji projektu: „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Końskowola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020. Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.2  Usługi społeczne i zdrowotne

W ramach działalności Punktu Porad i Konsultacji odbywać się będą spotkania indywidualne z klientem, a także konsultacje telefoniczne.

Oferta punktu obejmuje:

– poradnictwo psychologiczne,

– poradnictwo socjalne,

– poradnictwo pedagogiczne.

Oferowane wsparcie skierowane jest do uczestników projektu oraz ich najbliższego otoczenia.

Punkt czynny:

  • poniedziałek godz. 14.00 – 16.00
  • wtorek godz. 14.00 – 15.00
  •  środa godz. 13.00 – 15.00

Telefon do kontaktu 81 889-20-53