3 lipca 2020

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ŻYRZYNIE

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych
w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha oraz 671/21 o pow.
0,1999 ha.

 

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się
w dniach 10 – 11 sierpnia 2020 r. w godzinach: 8.30 oraz 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 6 sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 

  1. 671/4:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174100

  1. 671/5:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174107

  1. 671/7:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174111

  1. 671/21:

https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=174114

 

oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawy prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.