21 marca 2018

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. ogłoszone zostało 18 pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych   w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

671/3  o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7
o pow. 0,1204 ha, 671/8 o pow. 0,1677 ha, 671/9 o pow. 0,1200 ha, 671/10 o pow. 0,1200 ha, 671/11 o pow. 0,1200 ha, 671/12 o pow. 0,1200 ha, 671/13 o pow. 0,1200 ha, 671/14 o pow. 0,1853 ha, 671/16 o pow. 0,1250 ha, 671/17 o pow. 0,1250 ha, 671/18 o pow. 0,1250 ha, 671/19 o pow.
0,1250 ha, 671/20 o pow. 0,1250 ha, 671/21 o pow. 0,1999 ha.

 

Przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniach  18 – 20 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali Nr 102.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:
1. działka oznaczona nr 671/3:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245801
2. działka oznaczona nr 671/4:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245803
3. działka oznaczona nr 671/5:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245804
4. działka oznaczona nr 671/6:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245806
5. działka oznaczona nr 671/7:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245807
6. działka oznaczona nr 671/8:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245808
7. działka oznaczona nr 671/9:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245809
8. działka oznaczona nr 671/10:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245810
9. działka oznaczona nr 671/11:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245812
10. działka oznaczona nr 671/12:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245813
11. działka oznaczona nr 671/13:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245815
12. działka oznaczona nr 671/14:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245817
13. działka oznaczona nr 671/16:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245821
14. działka oznaczona nr 671/17:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245824
15. działka oznaczona nr 671/18:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245826
16. działka oznaczona nr 671/19:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245827
17. działka oznaczona nr 671/20:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245828
18. działka oznaczona nr 671/21:
https://sppulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=479&p1=szczegoly&p2=1245829

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 886 11 62.