19 kwietnia 2019

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Wójt Gminy Końskowola ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Końskowola,położonej w miejscowości Wronów, gmina Końskowola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 884/4 o powierzchni 0,0455 ha. >>>

 

Wójt Gminy Końskowola ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Końskowola, położonej w miejscowości Las Stocki, gmina Końskowola, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 792/5 o powierzchni 0,0606 ha. >>>