28 kwietnia 2021

Przerwa w dostawie wody

Wydział      Eksploatacji      Sieci    Gminnych   w    Końskowoli    ul.  Pożowska 2a  Miejskiego   Przedsiębiorstwa    Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie ”  Sp. z o.o. w Puławach   informuje,   że    z    powodu   awarii   wodociągowej w  dniu  29.04.2021r  w godzinach  od 8.00 do 13.00 w   miejscowości Stok, Las Stocki , Celejów od nr 99 do nr120 nastąpi  przerwa w dostawie wody.

 

Tel. 81 88 16 421

665 500 624