13 grudnia 2019

Przebudowa ul. Lipowej w Końskowoli na odcinku 360 mb

W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane z branży drogowej, polegające na przebudowie odcinka ulicy Lipowej w Końskowoli, która stanowi drogę gminną – wewnętrzną.

Inwestycją objęto odcinek ulicy Lipowej o długości 360 mb.

Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.:

  • ustawienie krawężników (na płask) po obu stronach jezdni wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo – piaskowej,
  • utwardzenie jezdni destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni asfaltowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 31 438,80 zł.