2 stycznia 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 107708L w miejscowości Końskowola (ul. Doły i ul. Górna Niwa)

Zakres inwestycji obejmował wykonanie w miejscu istniejącej drogi żwirowej nowej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z nową podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi – „ L”- ulica Doły, „D”- ulica Górna Niwa

 • Długość odcinka drogi – 246mb- ulica Doły, 145,21mb- ul. Górna Niwa
 • Przekrój jezdni: pół-uliczny, szlakowy
 • Szerokość jezdni: 5,0m, 3,0m
 • Pobocze ziemne: 0,5-0,75m
 • Chodniki: szer. 1,5m lewostronny wzdłuż ulicy Doły
 • Prędkość projektowa Vp=30km/h
 • Skrzyżowania z innymi drogami: na drogach wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego wykonać nawierzchnie asfaltowa;
 • Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy oraz wpustów deszczowych przy
 • DP 2507L

Zjazdy:

 • W projektowanym chodniku zjazdy z kostki brukowej o szerokości 4,0m;
 • Pozostałe zjazdy z kruszywa łamanego;

Zakres robót obejmował m.in.:

Jezdnia asfaltowa

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 • warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm – gr. 10cm
 • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm -gr. 15cm

Chodnik

 • warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
 • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 • warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr.15cm

 

Zjazdy z kostki brukowej

 • warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
 • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
 • warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego gr. 20cm

Koszt zadania: 334 026,33 zł