13 grudnia 2019

Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce

W listopadzie br., Gmina Końskowola zrealizowała inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce”, współfinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 107701L o długości 1,363 km w miejscowości Sielce.

Zakres robót zrealizowanych w ramach inwestycji objął m. in.:

  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości 5,2 m na odcinku od km 0+257,90 do km 1+621,00, w tym: wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4,5 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości  4 cm,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z innymi drogami,
  • wykonanie 2 szt. peronów przystankowych z kostki brukowej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych,
  • wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m,
  • wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego oraz regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej,
  • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Roboty budowlane objęte inwestycją wykonało Przedsiębiorstwem „IGORD” Jerzy Podgórski, z siedzibą w Lublinie.

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 647 437,52 zł.

Dofinansowanie z FDS wyniosło 453 206,00 zł.

Wkład własny Gminy Końskowola wyniósł 194 231,52 zł.