11 czerwca 2019

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W związku z brakiem opadów atmosferycznych i występowaniem wysokich temperatur powodujących zwiększony pobór wody, stanowiących potencjalne zagrożenie obniżenia poziomu wód gruntowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „Wodociągi Puławskie”  Sp.  z o.o.   z   siedzibą  w Puławach  w porozumieniu z Wójtem Gminy Końskowola zwraca się do mieszkańców gminy Końskowola i gmin sąsiednich korzystających z usług Przedsiębiorstwa, o  podjęcie działań mających na celu oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej. W szczególności  należy  ograniczyć  korzystanie  z  wody  na  cele nie związane z potrzebami sanitarno-bytowymi, np.;

  • cele rekreacyjne, napełnianie basenów,
  • podlewanie, zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
  • mycie pojazdów, fasad budynków.

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku dalszego występowania wysokich temperatur, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.