24 stycznia 2019

Portal IRZplus

Biuro Powiatowe w Puławach zaprasza posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie na szkolenie z obsługi aplikacji Portal IRZplus. Aplikacja ta jest przeznaczona do nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych przez Internet. Wszystkich zainteresowanych szkoleniami w formie warsztatów praktycznych w posługiwaniu się aplikacją zapraszamy do siedziby Biura – ul. Czartoryskich 8, w Puławach. Warsztaty prowadzimy codziennie w czasie godzin pracy Biura.

Zainteresowani szkoleniami dla grupy osób na terenie powiatu puławskiego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (81)  886-77-40 w celu organizacji warsztatów.

 

Aplikacja Portal IRZplus – zgłaszanie zdarzeń przez Internet

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

 Problemy dotyczące błędów w działaniu Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl