Położenie i infrastruktura PDF Drukuj Email

Położenie geograficzne Gminy Końskowola

Usytuowanie naszej gminy na trasie Radom - Lublin, oraz Lublin - Warszawa daje duże możliwości potencjalnym inwestorom. Odległość od Lublina to zaledwie 43 kilometry, od Warszawy - 120 kilometrów. Końskowola leży zaledwie kilkanaście kilometrów od Kazimierza Dolnego nad Wisłą, a część terytorium gminy znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki unikalnemu krajobrazowi - malowniczym wąwozom lessowym - jest to wymarzone miejsce na wycieczki piesze i rowerowe. Można wykorzystać to do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Obecnie działa już jedno takie gospodarstwo w miejscowości Stok, nr domu 112. Są jeszcze tereny, które można wykorzystać do takiego celu.

Infrastruktura

Gmina Końskowola wyróżnia się wysokim rozwojem infrastruktury technicznej spośród gmin regionu lubelskiego. Dysponujemy pełną siecią telefoniczną, gaz przewodowy dociera aż do 15 z 16 sołectw. Od 1995 roku realizujemy etapowo budowę kanalizacji wg koncepcji opracowanych dla całej gminy. W roku bieżącym planujemy zakończenie budowy kanalizacji w miejscowości Końskowola. Ponadto siecią kanalizacyjną objęte są sołectwa: Rudy i Stara Wieś. Przy rozwiązywaniu tego problemu zastosowaliśmy innowacyjne jak na polskie warunki rozwiązanie, wykorzystując bliskość sieci kanalizacyjnej miasta Puławy (2300 metrów) oraz możliwości przerobowe oczyszczalni w Puławach. Trwa rozbudowa sieci wodociągowej. Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania mieszkańców zostały już załatwione. Na trenie gminy obowiązuje system usuwania odpadów poprzez zbiórkę do indywidualnych pojemników, zakupionych przez gminę. Odbiorem nieczystości zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Puławach, utylizując je w jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem selektywnej zbiórk iśmieci w miejscu powstawania. Na terenie gminy (89,6 km2) znajduje się 42,8 km dróg powiatowych (w tym 40,5 km utwardzonych) oraz 35,8 km dróg gminnych (w tym 21,2 km utwardzonych). Sieć dróg gminnych, ciągle rozbudowywana, w tym także przy wykorzystaniu funduszy unijnych, łączy wsie naszej gminy z drogami krajowymi Radom-Lublin i Lublin-Warszawa.