23 kwietnia 2020

Podziękowanie za dystrybucję maseczek

Dzisiaj zakończona została akcja dystrybucji bezpłatnych maseczek ochronnych wśród mieszkańców Gminy Końskowola.

Łącznie rozdanych zostało 9 tys. sztuk maseczek wielokrotnego użytku.

Sprawne przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sołtysów poszczególnych sołectw z terenu gminy oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jako Wójt Gminy Końskowola – w imieniu własnym oraz mieszkańców, serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i zaangażowały się w akcję dystrybucyjną.

 

Wójt Gminy Końskowola

Stanisław Gołębiowski