16 marca 2020

Ograniczenia w obsłudze interesantów

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Końskowola zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Końskowola oraz Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania.

 1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie.
 2. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Odwołuje się wszelkie rozprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie Urzędu Gminy wyznaczone od 17 marca 2020 r.
 4. W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z merytorycznym pracownikiem Urzędu.
 5. Ograniczenie to nie dotyczy:
  • zgłoszenia urodzin dziecka,
  • wydania dowodu osobistego,
  • sporządzenia aktu zgonu.

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do urzędu 81 881 62 01 wraz z numerami wewnętrznymi:
115 – Wójt Gminy
116 – Sekretarz Gminy
112 – Skarbnik Gminy
110 – Referat Budżetu i Finansów
103 – Opłaty za gospodarowanie odpadami, obsługa księgowa
104 – Podatki
124 – Podatki
119 – Referat Organizacyjno-Prawny
118 – Biuro Rady Gminy
115 – Sekretariat
108 – Urząd Stanu Cywilnego
109 – Dowody osobiste
120 – Gospodarka Komunalna i Rolnictwo, Zwrot Podatku Akcyzowego
121 – Gospodarka Komunalna, utrzymanie dróg gminnych
122 – Ochrona Środowiska
122 – Gospodarka Odpadami, Działalność Gospodarcza
125 – Gospodarka Przestrzenna
123 – Inwestycje
128 – Zamówienia Publiczne, Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
a także adresy email: ugkonskowola@post.pl oraz sekretariat@konskowola.info.pl
ePUAP /1utic9n15k/skrytka

 

Zastępca Wójta
/-/Mariusz Majkutewicz