17 czerwca 2019

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu

Realizując  obowiązek wynikający z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1027) informuje się, że od dnia 17 do 24 czerwca 2019 roku zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu  w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu, będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Końskowoli pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu (od godz. 7.00 do 15.00, w środę od 9.00 do 17.00).

 

/-/ Stanisław Gołębiowski

Wójt Gminy Końskowola