17 czerwca 2020

Ogłoszenie – spis wyborców

Wójt Gminy Końskowola powiadamia wyborców, że zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), każdy wyborca ma prawo sprawdzenia czy został ujęty w spisie wyborców Gminy Końskowola. Sprawdzenia można dokonać w pokoju nr 8 lub 9 (parter) w godzina pracy urzędu.