30 lipca 2018

Ogłoszenie o treningu uruchamiania systemów alarmowych

Przypominamy, że w ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy, w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 zostanie nadany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu dźwiękowego. Uruchomienie syren w tym dniu ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.