31 stycznia 2019

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzewa „na pniu”

Aktualizacja w dniu 11.02.2019 r.

protokół otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

—–

Wójt Gminy Końskowola ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzewa „na pniu”.

Przedmiotem przetargu są drzewa rosnące na działce gminnej o nr ewid. 1940/1, obręb: Końskowola, gm. Końskowola – 14 szt. drzew z gatunku dąb bezszypułkowy (11 szt.) oraz topola osika (3 szt.).

 

ogłoszenie o przetargu

wzór umowy

formularz ofertowy