5 grudnia 2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Końskowola

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Gminy Końskowola,

położonej w miejscowości Końskowola, gmina Końskowola,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1810/41 o powierzchni 0,0385 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą numer LU1P/00060691/3

Pobierz treść ogłoszenia >>>