24 maja 2019

Ogłoszenie

 

W związku z wystąpieniem w dniach 6-8 maja 2019 r. na terenie Gminy Końskowola niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy w Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, pokój Nr 24, oraz na stronie internetowej gminy http://konskowola.info.pl/, w terminie do dnia 30 maja 2019 r.

Zgłaszając szkody, w oświadczeniach należy wpisać wszystkie uprawy, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR wraz z podaniem miejscowości, numeru działek i powierzchni. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne prowadzi produkcję zwierzęcą należy również dołączyć oświadczenie o ilości zwierząt.

Wójt Gminy Końskowola

/-/Stanisław Gołębiowski

 

Oświadczenie – uprawy >>>

Oświadczenie – zwierzęta >>>