14 czerwca 2018

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskowoli informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start (300+) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek Urzędu Gminy) pok. nr 5 w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.00-13.00, oraz środa 11.00-17.00.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 881-69-09 wew. 107.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi, gdzie znajdują się również druki do pobrania oraz na stronie www.konskowola.naszops.pl

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski!!!