1 lipca 2021

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można składać drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (poprzez profil zaufany lub podpis elektroniczny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Końskowola (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Ulotka-1F-1-1 >>>

Ulotka2-min-1>>>

deklaracja-A budynki mieszkalne>>>

deklaracja-B budynki niemieszkalne>>>