19 lipca 2021

NSP 2021 – Ja już się spisałem !

 

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkową metodą przekazania danych w ramach NSP 2021 jest samospis internetowy.

Przekazanie przez respondenta danych w formie wywiadu telefonicznego lub w formie bezpośredniego wywiadu zwalnia go z obowiązku samospisu internetowego.

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.