3 lutego 2020

Nowy sołtys

Dnia 31 stycznia 2020 r. odbyły się wybory sołtysa sołectwa Nowy Pożóg. Przy rekordowo wysokiej frekwencji (69 osób na 509 uprawnionych do głosowania) sołtysem została wybrana Pani Aleksandra Zakrzewska.

Gratulujemy oraz życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz sołectwa.