13 czerwca 2018

Nab贸r na stanowisko redaktora naczelnego.

 

NAB脫R NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO

GAZETY LOKALNEJ 鈥濫CHO KO艃SKOWOLI鈥

 

Dyrektor Gminnego O艣rodka Kultury w Ko艅skowoli im. K. Walczak og艂asza 聽nab贸r na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety lokalnej 鈥濫cho Ko艅skowoli鈥

 1. Wymagania niezbdne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
 3. niekaralno艣膰 za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie, w tym za przest臋pstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karne skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykszta艂cenie wy偶sze;
 6. znajomo艣膰 przepis贸w prawa prasowego;
 7. do艣wiadczenie w pracy dziennikarskiej, umiej臋tno艣膰 poprawnego pisania i redagowania tekst贸w;
 8. znajomo艣膰 procesu wydawniczego gazety;
 9. znajomo艣膰 specyfiki gminy Ko艅skowola, problem贸w mieszka艅c贸w, kultury lokalnej i spraw samorz膮dowych;

 1. Wymagania dodatkowe
 1. bieg艂a znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
 2. umiej臋tno艣膰 fotografowania,
 3. komunikatywno艣膰, samodzielno艣膰, inicjatywa, kreatywno艣膰,
 4. posiadanie prawa jazdy mile widziane.

 1. Zakres wykonywanych zada艅 i czynno艣ci
 1. tworzenie lokalnego miesi臋cznika i prowadzenie redakcji;
 2. przygotowywanie artyku艂贸w w艂asnych, zamawianie i przyjmowanie materia艂贸w nadsy艂anych;
 3. przygotowywanie relacji z sesji Rady Gminy i innych informacji z 偶ycia samorz膮du gminnego we wsp贸艂pracy z pracownikami Urz臋du Gminy, jednostek i instytucji gminnych;
 4. relacjonowanie imprez i wydarze艅 kulturalnych odbywaj膮cych si臋 na terenie gminy,
 5. planowanie numeru;
 6. nadz贸r nad sk艂adem;
 7. przestrzeganie punktualnego ukazywania si臋 kolejnych numer贸w (w cyklu miesi臋cznym);
 8. organizacja i nadz贸r nad kolporta偶em;
 9. przygotowywanie i zamieszczanie tre艣ci聽 na profilu FB);
 10. redagowanie informacji o ukazaniu si臋 nowego numeru i jego tre艣ci, zach臋caj膮cego do lektury (na stronach internetowych GOK-u聽 i Urz臋du Gminy);
 11. dba艂o艣膰 o rozw贸j gazety;
 12. reprezentowanie czasopisma na zewn膮trz.

 1. Informacje dodatkowe
 1. wydawc膮 gazety oraz siedzib膮 redakcji jest Gminny O艣rodek Kultury w聽 Ko艅skowoli im. K. Walczak;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedla膰 偶ycie mieszka艅c贸w, popularyzowa膰 miejscow膮 kultur臋, histori臋 i wielokulturowe bogactwo, zapewnia膰 pluralizm pogl膮d贸w ca艂ej spo艂eczno艣ci lokalnej;
 3. realizacja obowi膮zk贸w redaktora naczelnego nast膮pi na podstawie umowy o prac臋.

 1. Oferta powinna zawiera膰:
 1. list motywacyjny;
 2. 偶yciorys (CV) z uwzgl臋dnieniem dotychczasowego do艣wiadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie (kserokopia dyplomu lub za艣wiadczenie);
 4. o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych;

Miejsce i termin sk艂adania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 15.00 w Gminnym O艣rodku Kultury w Ko艅skowoli im. K. Walczak 聽(koperta z ofert膮 powinna by膰 zaklejona i zawiera膰 napis 鈥Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety 鈥濫cho Ko艅skowoli鈥)

lub poczt膮 na adres: Gminny O艣rodek Kultury w Ko艅skowoli im. K. Walczak, ul Lubelska 93 24-130 Ko艅skowola (tak偶e z dopiskiem 鈥Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety 鈥濫cho Ko艅skowoli鈥).

Na kopercie zawieraj膮cej ofert臋 nale偶y poda膰 swoje imi臋 i nazwisko.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do siedziby GOK po wy偶ej okre艣lonym terminie, nie b臋d膮 rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej www.gok.konskowola.pl 聽dnia 20 lipca 2018 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV (z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyraam zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Dyrektor

Gminnego O艣rodka Kultury w Ko艅skowol im. K. Walczak

Monika Dudzi艅ska