2 stycznia 2019

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola

Ilość wymienionych opraw oświetlenia ulicznego: 755 opraw ze źródłami światła typu LED wraz z przewodami zasilającymi

Zakres robót obejmował m.in.:

  • Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 755, wraz z przewodami zasilającymi.
  • Wymianę starych skorodowanych wysięgników na nowe zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez ocynkowanie, wraz z elementami montażowymi.
  • Wymianę starych zabezpieczeń opraw na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi.
  • Wymiana istniejących, będących w złym stanie technicznym szaf SO zamontowanych na słupach linii nn,
  • Wyniesienie z rozdzielnic stacyjnych układów pomiarowo-sterowniczych do projektowanych szafek oświetlenia ulicznego
  • Zainstalowanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Koszt zadania: 1 399 530,85 zł

w tym:

Środki unijne: 967 155,46 zł

Budżet Gminy: 432 375,39

Dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020