4 lutego 2020

Konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr 113/O/2020 Wójta Gminy Końskowola z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek w odpowiedniej wysokości wraz z harmonogramem spotkań . >>>