1 grudnia 2020

Konsultacje projektu uchwa艂y

Og艂oszenie

W贸jta Gminy Ko艅skowola

w sprawie Konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Ko艅skowola dotycz膮cej

  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola na 2021 rok;

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057), oraz uchwa艂y Nr LIII/248/10 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 pa藕dziernika 2010r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z聽Gminn膮 Rad膮 Po偶ytku Publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji

 

– W贸jt Gminy Ko艅skowola serdecznie zaprasza do udzia艂u w konsultacjach, kt贸rych przedmiotem jest projekt uchwa艂y w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola na 2021 rok.

Termin konsultacji: od 1 grudnia 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku.

Do udzia艂u w konsultacjach uprawnione s膮 organizacje pozarz膮dowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie dzia艂aj膮ce na rzecz Gminy Ko艅skowola.

Forma konsultacji:

– wyra偶enie pisemnej opinii na za艂膮czonym formularzu i przed艂o偶enie w O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Ko艅skowoli, ul. Po偶owska 3a,

– wyra偶enie opinii drog膮 elektroniczn膮: e-mail: ops_konskowola@post.pl z dopiskiem 鈥漦onsultacje spo艂eczne GPPiRPA oraz PN w GK鈥

Do udzielania wyja艣nie艅 i przyjmowania opinii upowa偶niony jest Kierownik O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ko艅skowoli Pani Ma艂gorzata Teper.

 

W za艂膮czeniu:

Formularz konsultacji,

Projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola na 2021 rok.