1 grudnia 2020

Konsultacje projektu uchwa艂y

OG艁OSZENIE
W贸jta Gminy Ko艅skowola
w sprawie ponownych konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Ko艅skowola w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz uchwa艂y Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z Gminn膮 Rad膮 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji – przeprowadza si臋 konsultacje projektu uchwa艂y.

W zwi膮zku z Zarz膮dzeniem Nr 179/O/2020 W贸jta Gminy Ko艅skowola z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu bud偶etu na 2021 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej, uleg艂y zmianie wysoko艣ci kwot planowanych na realizacj臋 programu, w wyniku czego ponownie przeprowadza si臋 konsultacje nad Projektem Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z Organizacjami Pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwa艂y Rady Gminy Ko艅skowola w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Forma konsultacji:
Konsultacje b臋d膮 prowadzone w formie wyra偶enia pisemnej opinii dotycz膮cej przedmiotu konsultacji na za艂膮czonym formularzu.
Formularz nale偶y:
鈭 przes艂a膰 na adres Urz膮d Gminy Ko艅skowola ul. Po偶owska 3A, 24-130 Ko艅skowola, lub
鈭 z艂o偶y膰 osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy Ko艅skowola 鈥 skrzynka podawcza, lub
鈭 przes艂a膰 dokument za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: radagminy@konskowola.info.pl

W zwi膮zku z powy偶szym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych i innych podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Ko艅skowola do wnoszenia uwag i opinii za po艣rednictwem za艂膮czonego formularza.

Termin konsultacji: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Organizacyjno- Prawny Urz臋du Gminy Ko艅skowola.

W za艂膮czeniu:
1. Formularz konsultacji;
2. Projekt uchwa艂y w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.