19 października 2020

Komunikat – KRUS

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Placówka Terenowa KRUS w PUŁAWACH
od dnia 19.10.2020 r. ogranicza swoją działalność w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta
do momentu wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”.

Wstrzymane zostają badania przeprowadzane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie.

Korespondencję kierowaną do KRUS prosimy umieszczać we wrzutni zamieszczonej w przedsionku budynku Placówki Terenowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego a także zachęcamy
do korzystania z platformy komunikacji elektronicznej ePUAP.  

Nr tel.: 81 889-04-11,  fax. 81 889-04-28

Adres:  ul. Z.Wróblewskiego 4a, 24-100  Puławy

Adres e-mail:  pulawy@krus.gov.pl