11 stycznia 2019

Komunikat dotyczący niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu, oraz prognozą na najbliższe dni w zakresie niskich temperatur, które to zjawiska mogą powodować zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Wójt Gminy Końskowola apeluje o bieżące przekazywanie informacji podległym mu służbom , wskazujących na konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom potrzebującym na terenie gminy.

Mimo, że zobowiązane do tego służby stale kontrolują rozpoznane obszary nie pozostawajmy obojętni na mogące się pojawić sytuacje niebezpieczne, wymagające natychmiastowej reakcji.

Wszelkie informacje możemy kierować bezpośrednio do pracowników gminy, służb socjalnych lub pod numerem telefonu 81 881 62 01, adres e-mail: ugkonskowola@post.pl, dotyczyć one mogą:

  1. osób starszym, samotnych, nieporadnych , pozbawionych opieki, wymagających wsparcia służb socjalnych,
  2. braku możliwości dotarcia do osób potrzebujących pomocy w następstwie nieprzejezdności dróg, lub innych zagrożeń spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznym,
  3. awarii infrastruktury np. zaopatrzenia w wodę, nieprzejezdności dróg.

Ponadto przypominamy, że właściciele, administratorzy i zarządcy budynków położonych przy ciągach komunikacyjnych ( chodnikach, drogach ) zobowiązani są do bieżącego usuwania z dachów śniegu, nawisów śnieżnych lub mogących pojawić się przy ociepleniu sopli, które stanowić mogą zagrożenie dla osób poruszających się wokół tych obiektów. Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z obiektów wielkopowierzchniowych typu hale przemysłowe , itp.

Pamiętajmy, że wszelkie sytuacje wskazujące na realne bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia które zauważymy możemy zgłaszać w trybie interwencji także innym służbom pod numer alarmowy 112. lub na platformie internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.