30 września 2021

Komunikat dla mieszkańców Starego i Nowego Pożoga.

Uprzejmie informujemy, że usunięta została awaria wodociągu. Obecnie woda nadaje  się do picia wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

W poniedziałek 4  października zostaną przeprowadzone badania jakości  wody i podjęta zostanie ewentualna  decyzja o zniesieniu ograniczeń.