12 czerwca 2019

IX Sesja Rady Gminy Ko艅skowola

Informuj臋, 偶e w dniu 26 czerwca 2019r. odb臋dzie si臋 IX Sesja Rady Gminy Ko艅skowola. Obrady rozpoczn膮 si臋 o godz. 1500 w聽sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Ko艅skowola przy ul.聽Po偶owskiej 3 a.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Stanowisko Rady Gminy Ko艅skowola w sprawie LGBT.
 6. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Ko艅skowoli.
 7. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Ko艅skowola oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych od dnia 1 wrze艣nia 2019 roku.
 8. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest聽 Gmina Ko艅skowola.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddzia艂ach przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Ko艅skowola.
 10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie okre艣lenia warunk贸w udzielania bonifikat od jednorazowej op艂aty z tytu艂u przekszta艂cenia prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w艂asno艣ci tych grunt贸w i wysoko艣ci stawek procentowych tych bonifikat.
 11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie przyj臋cia 鈥濸rogramu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Ko艅skowola na rok 2019鈥.
 12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie uchylenia uchwa艂y.
 13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zaliczenia dr贸g wewn臋trznych do kategorii dr贸g gminnych.
 14. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Ko艅skowola w roku 2018.
 15. Debata nad Raportem o stanie Gminy Ko艅skowola w roku 2018.
 16. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ko艅skowola wotum zaufania.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Ko艅skowola za 2018 rok.
 18. Zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem finansowym Gminy Ko艅skowola za 2018 rok.
 19. Zapoznanie si臋 ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2018 r. oraz z聽informacj膮 o聽stanie mienia komunalnego.
 20. Przedstawienie Uchwa艂y sk艂adu orzekaj膮cego RIO w sprawie opinii o聽sprawozdaniu z聽wykonania bud偶etu Gminy Ko艅skowola za 2018 r. wraz z聽informacj膮 o stanie mienia komunalnego.
 21. Przedstawienie Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym oraz opinii o wykonaniu bud偶etu roku 2018 wraz z wnioskiem do Rady Gminy o聽udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy.
 22. Przedstawienie Uchwa艂y sk艂adu orzekaj膮cego RIO w Lublinie w sprawie opinii o聽wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ko艅skowola o udzieleniu W贸jtowi Gminy absolutorium za 2018 r.
 23. Dyskusja.
 24. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z聽wykonania bud偶etu za 2018 rok.
 25. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Ko艅skowola absolutorium za聽2018 rok.
 26. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 27. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej na 2019 rok.
 28. Opinie Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
 29. Interpelacje i zapytania Radnych.
 30. Sprawy r贸偶ne.
 31. Zamkni臋cie obrad.

 

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Ko艅skowola

/-/ Rados艂aw Barzenc