Sfinansowane z funduszy UE

Lista projektów realizowanych przez Gminę Końskowola

I. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

II. Projekty zrealizowane

 

III. Projekty realizowane w partnerstwie

  • „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF Miasta Puławy”
  • „Tworzenie i promocja sieci parków Nordic Walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec oraz Kazimierz Dolny”
  • „Międzygminny system wodno – ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy”