INWESTYCJE GMINNE


Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

13 grudnia 2019
Gmina Końskowola zakupiła na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli auto marki Renault Traffic za kwotę 131 000,00 zł. Auto zakupione z dofinansowaniem PFRON oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, jest wyposażone m.in. w atestowane mocowania do wózków inwalidzkich or…

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00

13 grudnia 2019
Inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00”, jest kolejną inwestycją drogową, zrealizowaną przez Gminę Końskowola z udziałem środków zewnętrznych…

Przebudowa ul. Lipowej w Końskowoli na odcinku 360 mb

13 grudnia 2019
W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane z branży drogowej, polegające na przebudowie odcinka ulicy Lipowej w Końskowoli, która stanowi drogę gminną – wewnętrzną. Inwestycją objęto odcinek ulicy Lipowej o długości 360 mb. Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.: ustawienie krawężników (na płask) …

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Końskowoli

13 grudnia 2019
W dniu 08 sierpnia 2019 r., zakończono realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Końskowoli”. Zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, zakres robót zrealizowanych w ramach modernizacji termicznej budynku, objął: docieplenie ścian zewnętrznych, w tym wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, docieplenie str…

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce

13 grudnia 2019
W dniu 08 sierpnia 2019 r., zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce”. Zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, zakres robót zrealizowanych w ramach modernizacji termicznej budynku, objął: docieplenie ścian zewnętrznych, w tym wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, doci…