INWESTYCJE GMINNE


Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L od km 0+210,00 do km 0+650,00 oraz od km 0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości Stary Pożóg

13 grudnia 2018
Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość utwardzonego odcinka drogi: 540 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: PODBUDOWY: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni. Warstwy odsączające…

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Końskowola

13 grudnia 2018
Ilość zamontowanych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia ulicznego LED – 27 sztuk Zakres robót obejmował m.in.: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Układanie uziomów w rowach kablowych Montaż i stawianie słupów…