INWESTYCJE GMINNE


Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)

13 grudnia 2019
Inwestycja pn.: „Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)”, jest kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Końskowola przy udziale środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycji  realizowana jest w trybie etapowym. Część zaplanowanych robót została już wykonana w …

Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce

13 grudnia 2019
W listopadzie br., Gmina Końskowola zrealizowała inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce”, współfinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 107701L o długości 1,363 km w miejscowości Sielce. Zakres robót zrealizowanych w r…

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

13 grudnia 2019
Gmina Końskowola zakupiła na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli auto marki Renault Traffic za kwotę 131 000,00 zł. Auto zakupione z dofinansowaniem PFRON oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, jest wyposażone m.in. w atestowane mocowania do wózków inwalidzkich or…

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00

13 grudnia 2019
Inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km 1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00”, jest kolejną inwestycją drogową, zrealizowaną przez Gminę Końskowola z udziałem środków zewnętrznych…

Przebudowa ul. Lipowej w Końskowoli na odcinku 360 mb

13 grudnia 2019
W ramach inwestycji zrealizowano roboty budowlane z branży drogowej, polegające na przebudowie odcinka ulicy Lipowej w Końskowoli, która stanowi drogę gminną – wewnętrzną. Inwestycją objęto odcinek ulicy Lipowej o długości 360 mb. Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.: ustawienie krawężników (na płask) …