INWESTYCJE GMINNE


Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola

2 stycznia 2019
Ilość wymienionych opraw oświetlenia ulicznego: 755 opraw ze źródłami światła typu LED wraz z przewodami zasilającymi Zakres robót obejmował m.in.: Wymianę przestarzałych, energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami typu LED szt. 755, wraz z przewodami zasilającymi. Wymianę starych skorodowanych…

Budowa budynku Ośrodka wsparcia dziennego w miejscowości Stara Wieś

2 stycznia 2019
Przedmiotem zamówienia była rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i budowa na jego miejsce Ośrodka Wsparcia Dziennego w miejscowości Stara Wieś. Charakterystyczne parametry techniczne zrealizowanego budynku: Powierzchnia zabudowy budynku – 277,27 m2 Powierzchnia użytkowa budynku – 233,16 m2 Powierzchnia wewnętrzna – 246…

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice

2 stycznia 2019
Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Witowice Podstawowe parametry techniczne: Długość utwardzonego odcinka i: 162 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 5 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych …

Modernizacja drogi gminnej nr 107715L w miejscowości Stary Pożóg-Nowy Pożóg

2 stycznia 2019
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość utwardzonego odcinka drogi: 750 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. 2) Profilowanie i zagęszcz…

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Końskowola (dz. ew. 1836/1) i Skowieszyn (dz. ew. 498) na odcinku długości 740 mb.

13 grudnia 2018
Podstawowe parametry techniczne drogi: Długość utwardzonego odcinka drogi: 740 m Szerokość nawierzchni asfaltowej: 3 m Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych Zakres robót obejmował m.in.: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Wyk…