PDF Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013 20:13

Informacja


Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Końskowola, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w godzinach 6.00-20.00 zgodnie z dostarczonym harmonogramem zawartym w ulotce informacyjnej.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest udostępnienie pojemników Wykonawcy usługi w dniu odbioru i w godzinach odbioru.

Z uwagi na docierające sygnały o nie wystawianiu odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem, jak również problemy związane z zabieraniem niektórych frakcji, gdy właściciele nieruchomości mylnie twierdzą, że nie będzie odbioru odpadów, np. surowcowych bo śmieciarka już przejechała i nie odebrała worków apelujemy o przestrzeganie godzin odbioru i zgłaszanie reklamacji dopiero w dniu następnym po dniu odbioru.

Prosimy pozostawiać wystawione odpady do końca dnia wywozu.