4 listopada 2019

Informacja Wójta Gminy Końskowola o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Informuję, że w dniu 4 listopada 2019 roku Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli Stara Wieś 91, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania – Profilaktyczne Andrzejki.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) informuję, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do dnia 11 listopada 2019 r. może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty.

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola w godzinach urzędowania z dopiskiem „uwagi do oferty pt. Profilaktyczne Andrzejki”.

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Końskowola www.konskowola.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

uproszczona oferta na realizację zadania (pobierz dokument w formacie .pdf)>>>

 

 

Zastępca Wójta

/-/ Mariusz Majkutewicz