8 października 2020

Informacja Wójta Gminy Końskowola o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informuję, że w dniu 01.10.2020 r. Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli Stara Wieś 91, złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Tytuł zadania – Taniec rozwija, uczy, bawi część II

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 t.j.) informuję, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 15 października 2020 r. może zgłosić uwagi dotyczące załączonej oferty.

Uwagi można składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Końskowola w godzinach urzędowania z dopiskiem „Uwagi do oferty pt. Taniec rozwija uczy, bawi część II”.

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola  http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Końskowola www.konskowola.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

Oferta na realizację zadania publicznego (pobierz dokument .pdf) >>>