8 stycznia 2019

Informacja w sprawie stypendiów

Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2012 r. poz. 1600) z dniem 31 stycznia 2019 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego. Osoby spełniające warunki określone w uchwale mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Uchwała nr XIX/82/2012 >>

Wniosek >>