8 lutego 2021

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w 2021 roku

Zgodnie z przepisami Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), ustalone zostały następujące terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych w 2021 roku:

I TERMIN:

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r.

do 31 stycznia 2021 r.

II TERMIN:

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r.

do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie

stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435), wysokość stawki

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

 

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są na stronie Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – akcyza 2021 >>>

Os›wiadczenie PKD 2021>>>

Oświadczenie działaność rolnicza 2021>>>

Wzór_wniosku_akcyza_2019>>>