30 pa藕dziernika 2019

Informacja o wynikach konsultacji

Na podstawie uchwa艂y Nr LIII/248/10 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 pa藕dziernika 2010r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z Gminn膮 Rad膮 Po偶ytku Publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w聽dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji

W贸jt Gminy Ko艅skowola INFORMUJE o wynikach konsultacji, kt贸rych przedmiotem by艂 projekt uchwa艂y w sprawie:

  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii w Gminie Ko艅skowola na 2020 rok;

Konsultacje zosta艂y przeprowadzone w dniach od 11 pa藕dziernika 2019 roku do 25聽pa藕dziernika 2019 roku.

Og艂oszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwa艂y zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy Ko艅skowola na stronie internetowej:

https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&p1=szczegoly&p2=1436951

W og艂oszeniu wskazano form臋 konsultacji, spos贸b, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzyma艂y mo偶liwo艣ci przekazania swoich opinii i聽uwag osobi艣cie lub poczt膮 elektroniczn膮.

W wyniku konsultacji do projektu ww. uchwa艂y nie wp艂yn臋艂y 偶adne opinie ani te偶 uwagi.

 

 

Zast臋pca W贸jta

/-/ Mariusz Majkutewicz