22 grudnia 2020

Informacja o wynikach konsultacji

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) oraz uchwa艂y Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z Gminn膮 Rad膮 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji:

W贸jt Gminy Ko艅skowola informuje o wynikach konsultacji, kt贸rych przedmiotem by艂 projekt uchwa艂y w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje zosta艂y przeprowadzone w dniach od 1 grudnia 2020 roku do 14 grudnia 2020 roku.

Og艂oszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwa艂y zosta艂o zamieszczone na stronie internetowej Urz臋du Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy Ko艅skowola pod adresami:

http://konskowola.info.pl/konsultacje-projektu-uchwaly-3/
http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=394&p1=szczegoly&p2=1575640

 

W og艂oszeniu wskazano form臋 konsultacji, spos贸b, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzyma艂y mo偶liwo艣ci przekazania swoich opinii i uwag osobi艣cie lub poczt膮 elektroniczn膮.

W ramach konsultacji wp艂yn臋艂y propozycje i uwagi od pi臋ciu organizacji pozarz膮dowych, dostarczone osobi艣cie oraz poczt膮 elektroniczn膮:

I. Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Ko艅skowoli 鈥
1. Propozycja dodania w 搂13 punktu o tre艣ci 鈥瀢spieranie obszaru ratownictwa i ochrony ludno艣ci鈥 oraz uwzgl臋dnienie go w podziale 艣rodk贸w finansowych planowanych na realizacj臋 Rocznego Programu Wsp贸艂pracy.
2. Je偶eli nie jest to mo偶liwe to propozycja zamiany zapisu pkt.5 o tre艣ci 鈥瀢ypoczynek dzieci i m艂odzie偶y鈥 na 鈥瀢spieranie obszaru ratownictwa i ochrony ludno艣ci鈥.

II. Polski Zwi膮zek Emeryt贸w , Rencist贸w i Inwalid贸w, Zarz膮d Ko艂a nr 5 w Ko艅skowoli 鈥
Propozycja zwi臋kszenia do 12.000 z艂 kwoty podanej w 搂 13 pkt 4.

III. Ko艅skowolskie Towarzystwo Spo艂eczno- Regionalne 鈥
Propozycja dodania w 搂13 kolejnego punktu oraz uwzgl臋dnienie go w podziale 艣rodk贸w finansowych planowanych na realizacj臋 Rocznego Programu Wsp贸艂pracy 鈥 proponowana kwota 10.000 z艂.

IV. Klub Sportowy 鈥濸owi艣lak鈥 w Ko艅skowoli 鈥
Propozycja zwi臋kszenia do 160.000 z艂 kwoty podanej w 搂 13 pkt 1.

V. Stowarzyszenie Os贸b Niepe艂nosprawnych, Opiekun贸w i Przyjaci贸艂 鈥濺ado艣膰鈥 鈥
Propozycja zwi臋kszenia do 10.000 z艂 kwoty podanej w 搂 13 pkt 2.

Uzasadnienie wobec z艂o偶onych propozycji i uwag:
I. Ochotnicza Stra偶 Po偶arna w Ko艅skowoli 鈥 zg艂oszone uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.
Rozdzia艂 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne zadania zawsze nast臋puje bior膮c pod uwag臋 z艂o偶one zapotrzebowanie przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z 搂 15 pkt.1 Uchwa艂y Nr XII/92/2019 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z Organizacjami Pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., przygotowanie Rocznego Programu obj臋艂o pozyskanie informacji na temat wysoko艣ci planowanych 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zada艅 publicznych przez podmioty programu oraz priorytet贸w w realizacji zada艅 publicznych. Od Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej nie wp艂yn臋艂o 偶adne zapotrzebowanie do bud偶etu gminy na 2021 r. , w zwi膮zku z czym uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.

II. Polski Zwi膮zek Emeryt贸w , Rencist贸w i Inwalid贸w, Zarz膮d Ko艂a nr 5 w Ko艅skowoli 鈥 zg艂oszone uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.
W projekcie Programu przewidziano na realizacj臋 zada艅 publicznych kwot臋 252.000 z艂. i jest to kwota, kt贸ra zosta艂a zaplanowana w bud偶ecie Gminy Ko艅skowola na 2021 r. Z uwagi na mo偶liwo艣ci finansowe gminy niemo偶liwe jest zwi臋kszenie kwoty przewidzianej na realizacj臋 Programu.

III. Ko艅skowolskie Towarzystwo Spo艂eczno- Regionalne 鈥 zg艂oszone uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.
Rozdzia艂 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne zadania zawsze nast臋puje bior膮c pod uwag臋 z艂o偶one zapotrzebowanie przez organizacje pozarz膮dowe i podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z 搂 15 pkt.1 Uchwa艂y Nr XII/92/2019 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z Organizacjami Pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., przygotowanie Rocznego Programu obj臋艂o pozyskanie informacji na temat wysoko艣ci planowanych 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zada艅 publicznych przez podmioty programu oraz priorytet贸w w realizacji zada艅 publicznych. Od Ko艅skowolskiego Towarzystwa Spo艂eczno- Regionalnego nie wp艂yn臋艂o 偶adne zapotrzebowanie do bud偶etu gminy na 2021 r. , w zwi膮zku z czym uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.

IV. Klub Sportowy 鈥濸owi艣lak鈥 w Ko艅skowoli 鈥 zg艂oszone uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.
W projekcie Programu przewidziano na realizacj臋 zada艅 publicznych kwot臋 252.000 z艂. i jest to kwota, kt贸ra zosta艂a zaplanowana w bud偶ecie Gminy Ko艅skowola na 2021 r. Z uwagi na mo偶liwo艣ci finansowe gminy niemo偶liwe jest zwi臋kszenie kwoty przewidzianej na realizacj臋 Programu.

V. Stowarzyszenie Os贸b Niepe艂nosprawnych, Opiekun贸w i Przyjaci贸艂 鈥濺ado艣膰鈥 鈥 zg艂oszone uwagi nie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione.
W projekcie Programu przewidziano na realizacj臋 zada艅 publicznych kwot臋 252.000 z艂. i jest to kwota, kt贸ra zosta艂a zaplanowana w bud偶ecie Gminy Ko艅skowola na 2021 r. Z uwagi na mo偶liwo艣ci finansowe gminy niemo偶liwe jest zwi臋kszenie kwoty przewidzianej na realizacj臋 Programu.

Konsultacje uwa偶a si臋 za wa偶ne. Wyniki konsultacji maj膮 charakter opiniotw贸rczy i nie s膮 wi膮偶膮ce dla organ贸w Gminy Ko艅skowola.

W贸jt Gminy Ko艅skowola
/-/Stanis艂aw Go艂臋biowski