4 listopada 2019

Informacja o wynikach konsultacji

Na podstawie art. 5 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 z p贸藕n.zm.) oraz uchwa艂y Nr LIII/ 248/10 Rady Gminy Ko艅skowola z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z Gminn膮 Rad膮 Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji

W贸jt Gminy Ko艅skowola INFORMUJE o wynikach konsultacji, kt贸rych przedmiotem by艂 projekt uchwa艂y w sprawie:

  1. Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Ko艅skowola z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Konsultacje zosta艂y przeprowadzone w dniach od 17 pa藕dziernika 2019 roku do 31 pa藕dziernika 2019 roku.

Og艂oszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwa艂y zosta艂o zamieszczone na stronie internetowej Urz臋du Gminy oraz 聽w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy Ko艅skowola pod adresami

http://konskowola.info.pl/ogloszenie-wojta-gminy-konskowola-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-gminy-konskowola-2/

https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=66&p1=szczegoly&p2=1438950

 

W og艂oszeniu wskazano form臋 konsultacji, spos贸b, miejsce i termin konsultacji.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty otrzyma艂y mo偶liwo艣ci przekazania swoich opinii i uwag osobi艣cie lub poczt膮 elektroniczn膮.

W wyniku konsultacji do projektu ww. uchwa艂y nie wp艂yn臋艂y 偶adne opinie ani te偶 uwagi.

 

W贸jt Gminy Ko艅skowola

/-/ 聽Stanis艂aw Go艂臋biowski