20 października 2020

Informacja o wycofaniu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że uproszczona oferta na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, złożona dnia 01.10.2020 r. przez Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli została pismem z dnia 16.10.2020 r. wycofana przez oferenta.

 

Wójt Gminy Końskowola

/-/ Stanisław Gołębiowski

 

 

W załączeniu: