7 stycznia 2020

Informacja o stypendiach

Wójt Gminy Końskowola informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola z dnia 28 marca 2012 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2012 r. poz. 1600) z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego. Osoby spełniające warunki określone w uchwale mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3 a.

 

Wójt Gminy Końskowola
/-/Stanisław Gołębiowski

 

Uchwała Nr XIX/82/12 Rady Gminy Końskowola w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium.